MENORAH dansegruppe
Dans i Bibelen
 
Menorah dansegruppe danser til messiansk musikk og lovsang.  Messiansk dans er dans hovedsaklig i sirkel og har sitt opphav i israelsk folkedans. Den er lovprisning til Israels Gud, og den er vår måte å uttrykke bønn, takknemlighet og glede på. 

Selve begrepet "messiansk dans" begynner nå å bli vel kjent blandt de troende over hele verden. Denne typen dans, inspirert av Davids gledesdans (1 Krøn 13:18)
, er også blitt akseptert som en måte å prise og ære Gud på.
Er da dette en ny form for lovprisning? Nei. For over 2500 år siden sa salmisten:

"De skal prise hans navn med dans og spille for ham med pauke og lyre"
(Salme 149:3).

Når Israel samlet seg, enten det var til kamp eller høytidsdagene, var dans med. Da David vendte tilbake fra et slag (1 Sam 18:6), kom kvinnene fra alle byene i Israel for å møte ham og kong Saul med dans og sang. Israel har alltid vært et dansende folk.

I de fleste samfunn er dans sett på som en ikke-religiøs aktivitet, og mange kan komme til å heve øyebrynet når de får høre om at det vil bli bli danset i menigheten. Et oppslagsverk omtaler dans som "Å bevege seg rytmisk etter musikk". Og det er kanskje en noe forenklet beskrivelse -

Vi bruker messiansk dans i vår gudstjeneste som et ytre uttrykk for våre innerste føleleser. Akkurat som Kong David danset for Herren i all sin kraft da han så at Guds ark ble båret inn i Jerusalem (2 Sam 6:14), slik kjenner også vi at vårt indre ønsker å uttrykke den samme kjærligheten og gleden ved å danse for Herren.

Når vi er på en sportsarena så virker det ikke rart for de omkring oss at vi hopper opp og ned og strekker hendene i været og jubler, eller at vi er med på å lage "bølgen" når spenningen og gleden er på topp. Joda, noen av denne typen gledesytringer ville ikke passe helt i menighetene, men burde ikke vi bli enda mer begeistret over vår Herre? Dans er en helt naturlig måte å uttrykke glede overfor Herren på, og den er helt i tråd med Skriften.
I Salme 150:4 står det:

"Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengespill og fløyte!"

Når vi lar Guds Ånd i oss forenes med musikken i dans, og virkelig lovpriser Ham av hjertet, da tillater vi musikken, samt de ofte medfølgende bibelske tekstene, å flyte gjennom oss og skape tilbedelsesatmosfære.

Lovprisningsdansen uttrykker gjerne stor glede over frelsen og livet i Gud.

Dans er ikke bare for unge mennesker. I 2 Mos 16:20 tok Miriam, profetinnen, Moses' søster, en tamburin og ledet kvinnene i dans. Hun var da over 80 år gammel! Denne dansen er heller ikke bare for kvinner. Som nevnt tidligere så danset kong David for Herren. De som har vært i Israel i dag får ofte oppleve at menn, ofte spontant, begynner å  danse sammen i ringdans, i stor glede på gater og torg. Og dansen har nesten alltid med forventning og lovprisning av Gud å gjøre.

Vi kan kanskje undres hvorfor dans nå blir en del av lovprisningen flere og flere steder? Vi ser det slik at gjenopprettingen av dans blandt troende bare er en del av oppfyllelsen av profetier. I Jeremia 31 tales det om gjenopprettelsen av Israel og gjenkomsten av israelittene tilbake til sitt land og sin Gud. Der står det:

"Enda en gang vil jeg bygge deg, ja, du skal bygges opp igjen, Israel, du unge jomfru. Igjen skal du pryde deg med tamburin og gå ut i dansen med de glade." (Jer 31:4).

Videre står det i vers 13:

"Da skal pikene danse av glede og gamle menn glede seg med de unge. Jeg vender deres sorg til fryd, og trøster og gleder dem som sørget."

For fullt ut å uttrykke vår glede eller tilbedelse i dans, sammen med andre, kreves det at vi har grunnleggende danseferdigheter og glede av dans. Siden Elohim er en Gud av orden, må også dans i menigheten være av orden. Øvelsestimer i dans er derfor helt nødvendig for å lære seg slik orden.

De som ikke har noen danseerfaring, men også erfarne dansere, er derfor nødt til å øve sammen og bli "samdanset" for at dansens ånd skal kunne strømme ut og bli til oppbyggelse for menigheten.

Sagt på en annen måte, vi kan ikke reise til et annet land og regne med å kommunisere effektivt med folket der, uten at vi først har lært språket. Vi kan heller ikke forsøke å spille en komposisjon på et instrument uten å ha lært notene. Slik kan heller ikke vi tilbe i dans av hele vårt potensiale før vi har lært dansetrinnene. Men når alt dette er på plass, så er det å danse for Herren, sammen med de andre i teamet, blandt de største gleder vi kan ha!
Til toppen